Generália

  • Insolvenční správce, Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo rozhodnutí o povolení vykonávat činnost v roce 2009 (č.j.13/09-OJ/IS-0027/R)
  • Správce konkursní podstaty, výkon činnosti od 3. 1. 2000
  • Advokát, výkon činnosti od 1. 1. 2000
  • Identifikační číslo: 66245397

Přehled některých úpadců,
jejichž správcem konkursní podstaty byl Mgr. Václav Rožec ustanoven

STAVO ARTIKEL a.s., IČ: 63492130 (konkursní řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24K 42/2002)

Pro Tec cs, s.r.o., IČ: 25324837 (konkursní řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 31K 11/2005)

M.A.D. real s.r.o., v likvidaci, IČ: 26248344 (konkursní řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32K 29/2007)

Kontakt

  • Telefon: 542 134 253, 542 134 287
  • E-mail: vaclavrozec.sak@email.cz
  • Identifikační číslo: 66245397
  • Sídlo: Kobližná 19, 602 00 Brno, Česká republika
  • Provozovna: Ztracená 68, 767 01 Kroměříž, Česká republika

Odkazy

Aktuální informace

Přehled některých dlužníků,
jejichž insolvenčním správcem byl Mgr. Václav Rožec ustanoven

SENZANO SKI, spol. s r.o., IČ: 25292471 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27INS 979/2009)

Ha-Konstrukt – CZ, spol. s r.o., IČ: 26970660 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31INS8333/2009)

PSS monolity, s.r.o., IČ: 28296311 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47INS 19110/2014)

ObalPro s.r.o., IČ: 25586394 (insolvenční řízení bylo vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45INS 3607/2010)

AE&E CZ s.r.o. v likvidaci, IČ: 26973880 (insolvenční řízení bylo vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 47INS 9394/2011)

HS-STAVOSPOL spol. s r.o., IČ: 28305540 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30INS 28897/2012)