Tým insolvenčního správce

Výkon činnosti insolvenčního správce v jednotlivých insolvenčních řízeních vyžaduje kvalitní zázemí a spolupráci odborníků i z jiných oblastí potřebných pro řádný průběh insolvenčního řízení z hlediska plnění požadavků kladených na insolvenčního správce. S ohledem k této skutečnosti proto spolupracujeme s dalšími insolvenčními správci a advokáty poskytující právní služby v oblasti úpadkového práva, ale taktéž s daňovými poradci, auditory, účetními, soudními znalci, dražebníky, realitními kancelářemi a taktéž se subjekty poskytují služby v oblasti archivace dokumentů, ostrahy, uskladnění a inventarizace majetku.

Mgr. Václav Rožec

Tento dlouhodobě fungující tým spolupracovníků kanceláře insolvenčního správce má schopnost vykonávat činnost profesionálně a splnit povinnosti stanovené pro výkon funkce insolvenčního správce, zejména směřující k uspokojení věřitelů v co nejvyšší míře a k eliminaci zbytečných nákladů majetkové podstaty.