Insolvenční správce

Přehled konkursních řízení,
ve kterých je Mgr. Václav Rožec ustanoven správcem konkursní podstaty:

(podle stavu ke dni 23. 2. 2017)

1) STAVO ARTIKEL, a.s., IČ: 63492130
(řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.24K 42/2002)

2) Pro Tec cs, s.r.o., IČ: 25324837
(řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.31K 11/2005)

3) M.A.D. real s.r.o., v likvidaci, IČ: 26248344
(řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.32K 29/2007)
- konkurs pravomocně zrušen, návrh na zproštění SKP funkce

Poradna

Dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout získání odpovědi na Vaše otázky ohledně insolvenčního práva. Poradna je sdílena se souhlasem Asociace insolvenčních správců, o.s. a za přispění členů Rady expertů Asociace ZDE. Pro úplnost uvádíme, že tuto službu nezajišťuje naše kancelář, ale příslušní pracovníci Asociace insolvenčních správců.

Přehled insolvenčních řízení, ve kterých
je Mgr. Václav Rožec ustanoven insolvenčním správcem:

(podle stavu ke dni 23. 2. 2017)

1) způsob řešení úpadku konkursem:

a) dlužník SENZANO SKI, spol. s r.o., IČ:25292471 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27INS 979/2009),

b) dlužník Ha _ Konstrukt – CZ, s.r.o., IČ:26970660 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 31INS 8333/2009),

c) dlužník HS-STAVOSPOL s.r.o., IČ:28305540 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 30INS 28897/2012),

d) dlužník PSS monolity s.r.o., IČ:28296311 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 47INS 19110/2014),

e) dlužník Ing. Libor Mikulecký, IČ:76480496 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice pod sp.zn. KSPA 53 INS 4467/2015),

f) dlužník O D Z spol. s r.o., IČ:454477922 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 32INS 21283/2015),

g) dlužník Josef Dostál, nar. 17. 12. 1970 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 52 INS 15413/2015),

h) dlužník Antonín Šebesta, nar. 1. 6. 1972 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 14019/2016),

i) dlužník Josef Zapalač, nar. 10. 6. 1950 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 6790/2016).

2) způsob řešení úpadku oddlužením :

a) dlužník Jaroslav Kačena (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 40INS 18192/2011),

b) dlužník Michaela Kačenová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 40INS 18193/2011),

c) dlužník Jiří Kupka (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27INS 20122/2011),

d) dlužník Iveta Bahníčková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 29INS 10895/2012),

e) dlužník David Novák (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 31INS 19114/2012),

f) dlužník Petra Nentwichová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 44INS 19301/2012),

g) dlužník Jiří Šmíd (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 45INS 22109/2012),

h) dlužník Kateřina Rybníkářová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 47INS 23568/2012),

i) dlužník Dana Turoková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 24INS 28039/2012),

j) dlužník Alena Kramlová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 40INS 23568/2012),

k) dlužník Petr Nutil (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 26INS 28581/2012),

l) dlužník Radek Strachoň (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 40INS 4346/2013),

m) dlužník Anna Pohlodková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 26INS 11721/2013),

n) dlužník Michaela Kličková, Pavel Klička (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27INS 3712/2013),

o) dlužník Zdeněk Lebeda, Ilona Lebedová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 26INS 13804/2013),

p) dlužník Milan Konečný (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 38INS 15770/2013),

q) dlužník Lenka Bulínová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 40INS 20249/2013),

r) dlužník Petra Mazalová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 26INS 29763/2013),

s) dlužník Kateřina Fryčková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 44INS 34494/2013),

t) dlužník Jan Valetník (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 37INS 37865/2013),

u) dlužník Olga Nedbalová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27INS 9071/2014),

v) dlužník Silvia Košíková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 31INS 19841/2014),

w) dlužník Karel Poláček (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 40INS 22702/2014),

x) dlužník Jan Novotný (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 29INS 24804/2014),

y) dlužník Petr Skoupý (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 35 INS 21100/2014),

z) dlužník Jaroslava Spálovská (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27 INS 921/2015),

aa) dlužník Jana Rozprýmová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27 INS 688/2015),

bb) dlužník Václav Fišer a Renáta Fišerová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 32 INS 33092/2014) ,

cc) dlužník Miluše Süserová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 41INS 8406/2015),

dd) dlužník David Tomšík (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 44 INS 8146/2015),

ee) dlužník Pavel Svoboda a Monika Svobodová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 38 INS 8324/2015),

ff) dlužník Monika Urbancová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 30 INS 10682/2015),

gg) dlužník Jana Kopková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 47 INS 16720/2015),

hh) dlužník Jana Kubenová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 45INS 3438/2015),

ii) dlužník Lukáš Kovalda (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 32 INS 15131/2015),

jj) dlužník Květuše Benešová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 35INS 20417/2015),

kk) dlužník Zbyněk Valouch (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 47 INS 19551/2015),

ll) dlužník Jana Vítková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27 INS 16382/2015),

mm) dlužník Božena Zelená (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 40INS 24783/2015),

nn) dlužník Jaroslav Petlacha a Petra Petlachová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 39 INS 24038/2015),

oo) dlužník Kateřina Balšánková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 24 INS 24357/2015),

pp) dlužník Jiří Liška (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 39 INS 28537/2015),

qq) dlužník Aleš Mlejnek (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 32 INS 27892/2015),

rr) dlužník Andrea Martinů (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 41INS 29286/2015),

ss) dlužník Martin Marek (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 45 INS 30017/2015),

tt) dlužník Alice Danielová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 41INS 435/2016),

uu) dlužník Petr Vražina a Martina Vražinová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 24 INS 30840/2015),

vv) dlužník Štefánia Kníchalová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 40 INS 32265/2015),

ww) dlužník Miroslav Novák a Jitka Nováková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 30 INS 10682/2015),

xx) dlužník Irena Horváthová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 32 INS 1872/2016),

yy) dlužník Marianna Janíčková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 27 INS 7619/2016),

zz) dlužník Jaroslav Palík a Svatava Palíková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 44 INS 10561/2016),

aaa) dlužník Jiřina Wolgnerová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 33INS 10486/2016),

bbb) dlužník Kamila Gazdová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 45 INS 13444/2016),

ccc) dlužník Margita Dirdová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 29 INS 10109/2016),

ddd) dlužník Hana Jahodková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 45INS 14850/2016),

eee) dlužník Jindřiška Vybíralová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 26INS 7860/2016),

fff) dlužníci Anna Moravcová a Václav Moravec (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 26INS 16885/2016),

ggg) dlužník Lenka Janečková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.KSOS 33INS 19639/2016),

hhh) dlužník Petr Šenovský (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 33INS 19467/2016),

iii) dlužník Pavel Lukašík (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.KSOS 34INS 23927/2016),

jjj) dlužník Jiří Hladík (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 15INS 24047/2016),

kkk) dlužník Věra Klontza (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 37INS 24119/2016),

lll) dlužník Viktória Repašská (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 47INS 25540/2016),

mmm) dlužník Vít Hufeisl (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.KSOS 34INS 28870/2016).

3) doposud nebylo insolvenčním soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku:

a) dlužník Tomáš Doležálek a Marie Doležálková (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 45INS 6997/2016), b) dlužník Radka Káňová (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.KSHK 45INS 25910/2016).

Přehled insolvenčních řízení, ve kterých
je Mgr. Václav Rožec ustanoven odděleným insolvenčním správcem :

(podle stavu ke dni 23. 2. 2017)

1) HT ENERGY s.r.o., IČ:28110391 (insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.KSBR 28INS 27020/2015)

Výše uvedené údaje jsou publikovány v insolvenčním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Bližší informace o jednotlivých insolvenčních řízeních jsou zveřejněna v insolvenčním rejstříku na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR